Loading...

Ý nghĩa về câu Đói cho sạch, rách cho thơm

Câu tục ngữ Đói cho sạch, rách cho thơm, nhân cách & đạo đức muôn đời là thước đó giá trị của mỗi người chúng ta. Trước những khó khắn vất vả nhưng vẫn giữ nguyên phẩm chất đạo đức tốt đẹp.