Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS
Loading...

Miêu tả cô giáo mầm non mà em yêu mến

Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền, mỗi khi nghe câu hát này trong em lại bồi hồi xúc động nhớ lại cô giáo Hiên dạy em lớp mầm non.