Loading...

Cảm nghĩ về tệ nạn cờ bạc

Chúng ta thường nghe nói cờ bạc là vi phạm pháp luật, nó như một con sâu đục khóet xã hội . Khiến cho an ninh, trật tử, quốc phòng bất ổn. Hãy tránh ngay đánh bài đánh bạc và những tệ nạn xã hội.