Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS
Loading...

Em hãy tả con chuồn chuồn

Oah! Con chuồn chuồn đẹp quá! Em reo lên khi thấy một con chuồn chuồn kim nhỏ xinh, tuyệt đẹp đang đậu trên một cành tre trước sân vườn.