Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS
Loading...

Cảm nhận câu cái khó ló cái khôn

Trong cuộc sống, không phải chuyện gì cũng gặp dễ dàng. Người xưa có câu "cái khó ló cái khôn" cho ta biết rằng trong những lúc khó khăn ta càng phải bình tĩnh, sáng suốt, nghị lực kiên trì thì sẽ vượt qua nhanh chóng.