Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS
Loading...

Sống phải có lòng biết ơn

Cuộc sống là cho đi để nhận, sống phải biết tôn trọng những gì mình có, biết ơn những người đã nhỏ biết bao mồ hôi và nước mắt để cho ta sử dụng và hưởng thụ.