Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS
Loading...

Cảm nghĩ về bệnh vô cảm xã hội hiện nay

Bệnh vô cảm là hệ quả của một xã hội hiện đại ngày nay. Để chống lại căn bệnh nguy hiểm này, mỗi học sinh chúng ta hãy chung tay tạo cộng đồng sống giúp đỡ nhau nhiều hơn.

Cảm nghĩ của em về "căn bệnh vô cảm"

Căn bệnh không có trong danh mục của ngành y, nhưng "những điều trông thấy" luôn "làm đau đớn lòng". Đó chính là căn bệnh vô cảm mà nhiều người dân Việt – nhất là tầng lớp thanh niên- mắc phải.