Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS
Loading...

Sự cẩu thả trong nghề nghiệp là một sự bất lương

“Cẩu thả” trong nghề nghiệp là thái độ làm việc thiếu nghiêm túc, không dành hết tâm huyết cho việc mình đang làm. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân và gia đình, nó được coi là sự bất lương trong xã hội.