Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS
Loading...

Phát biểu cảm nghĩ bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu

Bài thơ Việt Bắc, thể hiện sự tài hoa của Tố Hữu trên diện của nghệ thuật sáng tạo thi ca. Nó là sự kết tinh một nghệ thuật thơ ca vừa giàu tính dân tộc, vừa mang tính hiện đại trong một điệu tâm hồn say đắm.