Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS
Loading...

Ý nghĩa bài thơ Thương vợ của Trần Tế Xương

Qua hình ảnh tảo tần chăm chồng, nuôi con của Bà Tú, Tú Xương sáng tác bài thơ "Thương vợ" để thể hiện hình ảnh giỏi giang, lam lũ, tần tảo nuôi chồng nuôi con, phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ xưa.

Thân phận người phụ nữ Việt Nam thời kỳ phong kiến

Xã hội phong kiến xưa, bất công, trọng nam kinh nữ. Đại diện cho những thân phận nhỏ bé, đáng thương của người phự nữ, Nhà thơ Hồ Xuân Hương và Trần Tế Xương đã lên tiếng đáng bảo vệ quyền lợi chính đáng của một nửa nhân loại.