Loading...

Bài thơ ông đồ cho em suy nghĩ gì

Mỗi khi nhắc đến bài thơ Ông Đồ, em lại nhớ đến một năm mới đầy hi vọng, đầy tin tưởng cũng là để nhớ lại một thời đầy để nhớ của những ông đồ già.