Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS
Loading...

Bài thơ ông đồ cho em suy nghĩ gì

Mỗi khi nhắc đến bài thơ Ông Đồ, em lại nhớ đến một năm mới đầy hi vọng, đầy tin tưởng cũng là để nhớ lại một thời đầy để nhớ của những ông đồ già.

Bài thơ Xuất Dương lưu biệt của Phan Bội Châu

Trước lúc lên đường Đông Du, qua Trung Hoa, Nhật Bản để cầu ngoại viện với bao hoài bão tung hoành, Phan Bội Châu đã tặng các đồng chí bài thơ Xuất dương lưu biệt. Bài thơ như một mốc son chói lọi trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.