Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS
Loading...

Em hãy viết thư cho dì khi nghe tin bà ốm

Được tin bà ngoại bị ốm, em còn đang đi học không thể về quê thăm và chăm sóc bà được. Vì thế, Em hãy viết thư cho dì để hỏi thăm tình hình ốm đau của bà ra sao nhé.