Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS
Loading...

Người bà mà em kính yêu nhất

Khi chúng ta lớn thêm một tuổi thì bà lại già đi một tuổi, nhưng tình cảm hai bà cháu em thì ngày càng lơn hơn. Em ngày càng kính yêu bà hơn vì bà đã dạy bảo em rất nhiều trong cuộc sống.