Loading...

Quan điểm về giao thông hiện nay

An toàn giao thông luôn là vấn đề nóng của xã hội. Thời gian gần đây, tai nạn giao thông xảy ra nhiều hơn. Số người tử vong do tai nạn giao thông lên đến mức báo động.