Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS

Hãy viết lá đơn xin nghỉ học

Em hãy viết lá đơn xin phép nhà trường, thầy cô giáo cho em được nghỉ học vì lý do ốm đau, bệnh tật.


 


viet don xin nghi hoc


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Gò Vấp ngày 17 tháng 1 năm 2014


ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC


 


Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 3A trường tiểu học Ngô Gia Tự.


Em tên là: Hoàng Kiều Loan


Học sinh lớp: 3A, Trường tiểu học Ngô Gia Tự


Em làm đơn này xin phép cô nghỉ buổi học ngày thứ tư ngày 18 tháng 1 năm 2014.


Lí do nghỉ học: bị bệnh đường ruột.


Sau khi khỏi bệnh, em xin hứa sẽ chép bài và học bài đầy đủ.


Ý kiến của gia đình học sinh


Học sinh (Kí tên)


Hoàng Kiều Loan


Loading...