Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS
Loading...

Bài văn xúc động ngày nhà giáo 20-11

Thầy cô là người cha người mẹ thứ hai luôn yêu thương đứa học trò của mình, kể cả những đứa học trò mà luôn làm mình phát bực la lớn lên và mời đi ra khỏi lớp. Thậm chí có thể là đình chỉ học môn đó một tuần cũng có.

Bài văn xúc động về ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11

Mỗi khi đến ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, tôi lại bồi hồi xúc động nhớ đến công ơn dậy dỗ lớn lao của thầy cô giáo, những người đặt nền móng cho sự nghiệp sau này của tôi mà cả đời tôi chẳng thể nào đền đáp hết.