Loading...

Suy nghĩ của em về tình trạng ăn chơi tháng Giêng

“Tháng giêng là tháng ăn chơi ”là câu nói về văn hóa lễ hội tốt đẹp của Dân tộc ta vào đầu xuân năm mới. Nhưng ngày nay nhiều người viện cơ để chơi bời mà bỏ bê việc học hành và làm ăn khiến nét đẹp trở thành thói hư thật xấu.

Suy nghĩ của em về Trung thực khi thi cử

Trung thực trong thi cử thể hiện được sự nghiêm túc và năng lực thực sự của mỗi học sinh chúng ta. Em hãy nêu suy nghĩ của mình về tính trung thực trong thi cử và cuộc sống.