Loading...

Phân tích ý nghĩa câu Lá lành đùm lá rách

Lá lành đùm lá rách là truyền thống đoàn kết, là sức mạnh của dân tộc ta suốt bao đời nay. Vì vậy, mỗi học sinh chúng ta cần học tập và lao động giỏi, cần giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và cuộc sống.

Xã hội lí tưởng như thế nào

Lý tưởng luôn là định hướng, phương hướng sống của mỗi con người chúng ta, một lý tưởng sống tốt đẹp sẽ giúp phần làm xã hội ngày càng đẹp hơn.

Nghị luận câu Tiền tài và Hạnh phúc

Tiền tài và hạnh phúc là hai điều làm cho cuộc sống của mỗi chúng ta trở nên hoàn hảo hơn, tuy nhiên nếu bạn quá chú trọng vào một trong hai điều trên, bạn sẽ chẳng thể nhận được hạnh phúc đích thực.